Sokolská všestrannost

 

Sokolská všestrannost v TJ Sokol Dědice

Oddíly sokolské všestrannosti mají více než stoletou tradici a sdružují přednostně členy, kteří nesportují vrcholově. Zdravé uplatnění v nich najdou i méně nadaní cvičenci včetně tělesně nebo duševně handicapovaných. Cvičenci jsou rozděleni do oddílů podle věku: nejmladší děti s rodiči, předškoláci, mladší a starší žactvo, dorost a dospělé členstvo. Starají se o ně dobrovolní cvičitelé, což je v Sokole tradicí. Sokolská všestrannost tvoří větší polovinu celé členské základny jednoty.

Moderní a pestrý program pro oddíly všestrannosti připravují náčelnictva mužů a žen ČOS.
Za sokolskou všestrannost u TJ Sokol Dědice zodpovídají náčelník a náčelnice jednoty, jimiž jsou zvolení Lenka Hübnerová, kteří jsou současně cvičiteli, vychovateli a navíc jsou zástupci na župě . Dále se starají a školí nové cvičitele všestrannosti jednoty i župy.

Skládá se z těchto oddílů:
- cvičení rodičů a dětí - pravidelně se zúčastňuje až 30 párů cvičenců dvě hodiny týdně
- cvičení předškolní a školní mládeže - zde dochází v průměru 8 až 10 dětí také dvě hodiny týdně. Zaměření cvičení je na jednoduché cvičení základní pohyblivosti a na nářadí, hry s míči apod. K různým příležitostem nacvičují krátké sestavy na nářadí nebo s různými pomůckami / mašle, míče/ jako cvičební nářadí.
- cvičení mladšího a staršího žactva - zde dochází pravidelně kolem 10-ti dívek a 2 kluci. Zde cvičení je zaměřeno na sportovní gymnastiku už s tanečními prvky, kde zejména dívky mají prostor pro různé taneční kreace a dokáží se v dostatečné míře seberealizovat a hlavně je cvičení baví.
- cvičení dorostu - zde máme slabé místo, zájemců je málo a tak se jednotlivci zpravidla zúčastňují akcí a sportů s dospělými, především míčových her.
- cvičení mužů a žen - podobně je tomu i v případě cvičení žen, kde tyto docházejí cvičit do Vyškova. Jde většinou o mladší ženy s dětmi, kdy pro ně zatím nemáme cvičitelku u nás v Dědicích. Muži pravidelně necvičí, zúčastňují se her jako volejbal či nohejbal a pokud jde o nácvik hromadných skladem dlouhodobě patří k nejlepším v župě.
- cvičení seniorů - i zde se opakuje situace jako u mužů a žen, cvičení probíhá zpravidla bez nářadí, jen základní rozcvičení ztuhlých těl a jinak cvičí ve skladbách jak pro muže a ženy , tak také pro seniory většinou nepravidelně podle připravených akcí ústředí ČOS/ slety, mezi sletové aktivity/.
- oddíl nohejbalu 1 - v oddíle je asi 10 členů, scházejí se 2x týdně.a vede je M. Holzer.
- oddíl nohejbalu 2 - zde má oddíl 6 členů, scházejí se 1x týdně a zodpovídá za ně P. Vrtílek.
- oddíl volejbalu/ smíšený/ - zde hrají spolu ženy i muži, které 2x týdně v průměrném počtu 10 lidí má na starosti Simona Pospíšilová za zemřelou Hanu Tesařovou.
- oddíl florbalu - vedoucím je I. Šoupal a na starosti 9 kluků ve věku starších žáků a dorostenců, nehrají žádnou pravidelnou soutěž, jsou zváni na turnaje.
- oddíl tenisu - tenis v naší jednotě má asi 30-ti letou tradici. Bylo období, že naši hráči hostovali v jednotách, hrající pravidelné soutěže. Členskou základnu tvořilo až 70 členů. V současné době tento oddíl funguje pod hlavičkou sokolské všestrannosti. Oddíl v současné době tvoří asi 40 členů dospělých. I zde je poznat, že zájem mládeže o tento sport upadá také. Hráči většinou střední a starší generace hrají pouze rekreační tenis. Během sezony uskutečňují několik turnajů neregistrovaných, k nimž zvou i své známé z jiných tenisových oddílů. K hraní má oddíl k dispozici dvě antuková hřiště od jara do podzimu. Zimní trénování provádí někteří v nafukovací hale ve Vyškově anebo trénují např. nohejbal v naší sportovní hale. Pavel Pištělák je zástupcem oddílu ve výboru jednoty. Duší oddílu je ale Mirek Hasík, který se spolu s P. Pištělákem starají celoročně o kurty a jejich okolí, aby byly v co nejlepším stavu.

Sokolská všestrannost se zapojuje do všech přeborů v rámci ČOS/ přebor v gymnastice a šplhu, atletice, zálesácký závod zdatnosti, plavání/, dále se aktivně zapojuje do všech veřejně cvičebních hodin - sokolská akademie, výročí založení jednot, sletových a mezi sletových aktivit. Naše všestrannost je v rámci župy druhou nejaktivnější složkou. K nejaktivnějším cvičitelům všestrannosti patří: Lenka Hübnerová, Jitka Nallerová, Hana Tesařová/ in memoriam/, Alena Melegová, Simona Pospíšilová a další.

 
Design downloaded from free website templates.