Nebližší akce

Z činnosti naší TJ ve cvičebním roce 2013-14

Ve druhé polovině roku koncem měsíce srpna se rozbíhá cvičení v naší jednotě. Těmi, kdo pravidelně takto začínají jsou judisté, kteří o prázdninách pořádají svůj vlastní letní tábor a na ně navazuje pravidelné cvičení. Hlavní nápor v tomto oddíl začíná měsícem září, kdy každoročně přicházejí ti nejmenší s rodiči podívat se a zkusit, jak se jim cvičení v oddíle juda bude líbit. Měsícem září také zahajuje svou činnost sokolská všestrannost a to jako cvičení rodičů s dětmi u těch nejmenších a u starších podle zájmu i gymnastika spojená s cvičením na nářadí a novými trendy cvičení. Tímto měsícem také pokračuje cviční dospělých, které je společné pro muže a ženy a hraje se hlavně volejbal / i přes léto venku/. Měsícem říjnem začíná cvičení našich žen, kde se cvičí moderní břišní tance , které jsou v současné oblibě mezi ženami. V pravidelných trénincích pokračují členové oddílu volejbalu. Koncem měsíce listopadu přicházejí do tělocvičny také členové oddílu kopané pro zvyšování a udržení si fyzické kondice u dospělých, ale také náš fotbalový potěr. Rozvrh cvičení v hale / tělocvičně/ je zpracován tak, aby si všichni členové naší jednoty mohli, pokud mají zájem, mohli přijít protáhnout své svaly a prožít příjemné chvíle mezi kamarády. Aktuální rozvrh hodin je na našich www. stránkách a aktuálně na nástěnkách v hale a venku před sportovním areálem.
Nastíním akce, které pravidelně v naší jednotě probíhají během cvičebního roku, které jsou pro všechny zájemce , které zajímá, co se v naší jednotě děje. Tradiční je listopadový turnaj ve volejbalu neregistrovaných hráčů a hráček. Neopomeneme také si připomenout památku padlých ze světových válek u památníku na dědickém náměstí V prosinci pořádá naše jednota pravidelnou mikulášskou nabídku pro naše nejmenší a pro všechny zájemce bez rozdílu věku v poslední den roku již pravidelné Silvestrovské putování za koníčky do Hamilton. V novém roce v měsíci únoru proběhne opět dětský maškarní ples. V poslední den měsíce dubna 2014 se bude naše jednota opět podílet na tradičním stavění máje na dědickém náměstí. A na zakončení cvičebního roku proběhne v měsíci červnu tradiční táborák s opékáním špekáčků.
Letošní sobota 19. října bude významná pro oddíl kopané, kdy si chtějí jeho hráči a funkcionáři připomenout 80. výročí založení fotbalu v Dědicích Akce proběhne tento den odpoledne na fotbalovém hřišti a bude spojená také se znovuotevřením upravených fotbalových kabin
Specifikem letošního roku v jeho podzimní část i je úprava a částečná přestavba kabin pro hráče na fotbalovém hřišti, vynucená okolnostmi s našim sousedem. Práce proběhly rychle díky funkcionářům fotbalového oddílu. Peníze na tuto akci zajistil výbor jednoty, díly pochopení vedení vyškovské radnice. Provedené opravy a úpravy zajistí zejména lepší sociální zařízení, jak pro hráče,tak i pro návštěvníky fotbalových zápasů a jiných akci na hřišti. Je třeba konstatovat, že se hráči a funkcionáři fotbalového oddílu nelehkého úkolu zhostili se ctí. Teď už konečně se nebudeme muset jako členové jednoty a funkcionáři stydět za to , jak vypadají kabiny oproti ještě nedávné skutečnosti. V současné době splňují všechny požadavky dle platných předpisů o provozu podobných zařízení.
Na závěr chci poděkovat všem těm,kteří se o sport v naší jednotě starají, funkcionářům jednoty a oddílů, trenérům a cvičitelům, zejména naší mládeže a vyslovit přesvědčení, že společně potáhneme tu naší káru dál. K tomu vám všem přeji hodně zdraví a sil.
V Dědicích v říjnu 2013
Kocourek Antonín, starosta jednoty
 

Fotbal

Umístění našich mužstev po podzimní části.
A mužstvo
B mužstvo
Žáci

 
Výbor FO
Pondělí - sokolovna Dědice - 18,30 hodin, účast výbor FO a tréneři (vždy před domácími zápasy
 
Tréninky mužů - sokolovna - zahájení zimní přípravy ve středu 11.1.2012
 
Tréninky žáků - sokolovna - středa a neděle.
 
Návrat na obsah
 

Judo

Více informací získáte na jejich stránkách www.judo-dedice.wz.cz
Návrat na obsah
 

Volejbal

Více informací získáte na jejich stránkách Českého volejbalového svazu Skupina JM-M-1
Návrat na obsah
 

Sokolská všestrannost

Viz akce TJ Sokol Dědice

 
Návrat na obsah
   
 
Design downloaded from free website templates.