Nebližší akce

Z činnosti naší TJ ve cvičebním roce 2016- 17

Ve druhé polovině roku koncem měsíce srpna se rozbíhá cvičení v naší jednotě. Těmi, kdo pravidelně takto začínají jsou judisté, kteří o prázdninách pořádají svůj vlastní letní tábor a na ně navazuje pravidelné cvičení. Hlavní nápor v tomto oddíl začíná měsícem září, kdy každoročně přicházejí ti nejmenší s rodiči podívat se a zkusit, jak se jim cvičení v oddíle juda bude líbit. Měsícem září také zahajuje svou činnost sokolská všestrannost a to jako cvičení rodičů s dětmi u těch nejmenších a u starších podle zájmu i gymnastika spojená s cvičením na nářadí a novými trendy cvičení. Tímto měsícem také pokračuje cviční dospělých, které je společné pro muže a ženy a hraje se hlavně volejbal / i přes léto venku/.Bohužel stagnuje cvičení žen,kdy břišní tance skončily a není zájem ze strany žen o klasické cvičení.
V pravidelných trénincích pokračují členové oddílu volejbalu. Oddíl volejbalu má pro letošní rok v soutěži již jen jedno mužstvo.Stárnutí členů se zde markantně projevuje a oddíl si nevychovává žádné svoje nástupce. Koncem měsíce listopadu přicházejí do tělocvičny také členové oddílu kopané pro zvyšování a udržení si fyzické kondice u dospělých, ale také náš fotbalový potěr. Fotbalový oddíl po loňském angažování se při opravě kabin také rozšířil svoji činnost i na poli sportovním a v současné době má družstvo žáků, dorostenců a dvě mužstva dospělých v soutěžích a bude také volit svůj nový výbor.
Rozvrh cvičení v hale / tělocvičně/ je zpracován tak, aby si všichni členové naší jednoty mohli, pokud mají zájem, mohli přijít protáhnout své svaly a prožít příjemné chvíle mezi kamarády. Aktuální rozvrh hodin je na našich www. stránkách a aktuálně na nástěnkách v hale a venku před sportovním areálem.
V letošním cvičebním roce není naplánované žádné cvičení sokolské všestrannosti na úrovni župy či výše. Nastíním akce, které pravidelně v naší jednotě probíhají během cvičebního roku, které jsou pro všechny zájemce. které zajímá, co se v naší jednotě děje.
Podařilo se získat další cvičitelky, takže dá se říci,že sokolská všestrannost šlape dál, tak jak jsme byli zvyklí. Když už mluvím o sokolské všestrannosti,je třeba připomenout, že začátkem podzimu v příštím roce se rozeběhne nácvik na další sokolský slet v roce 2018 i v naší jednotě.
I náš oddíl juda, který svým počtem trenérů z velikými zkušenostmi, každoročně dosahuje výborných výsledků se svými svěřenci na soutěžích na celostátní úrovni a nemá potíže se získávání nových členů z řad mládeže, což je prvořadý úkol i naší jednoty,podchytit co nejvíce mladých k pravidelnému sportování. Totéž platí i oddílu fotbalu.který má trenéry mládeže a je to vidět na výsledcích jejich soutěží
Letos už potřetí se na dědickém náměstí koncem .listopadu rozsvítil vánoční strom, tentokrát opravdový smrk, díky zástupcům osadního výboru ve spolupráci s naší jednotou. Akce byla velmi úspěšná i velkou návštěvností, kvitovaná velmi dobře a chceme v této tradici pokračovat i v dalších létech . Jinak pro své členy uskutečnila sokolská všestrannost mikulášskou nadílku. Pro ostatní zájemce je připraven tradiční silvestrovský výšlap V novém roce v měsíci únoru plánujeme opět dětský maškarní ples. V poslední den měsíce dubna 2017 se bude naše jednota opět podílet na tradičním stavění máje na dědickém náměstí. A na zakončení cvičebního roku proběhne v měsíci červnu tradiční táborák s opékáním špekáčků. A koncem prázdnin už potřetí na dědickém náměstí ukončení léta díky navázané spolupráci s osadním výborem Neopomeneme také si připomenout památku padlých ze světových válek u památníku na dědickém náměstí.
Proběhlá rekonstrukce fotbalových kabin je u konce se všemi náležitostmi i ze strany úřadů. Bohužel jsme ale zatížení splácením půjčky, kterou nám město na opravu kabin půjčilo ve výši 400 tisíc Kč a každoročně ještě tři roky bychom měli splácet 80 tisíc Kč.
Letos na jaře byl Valnou hromadou zvolen nový desetičlenný výbor jednoty. Starostou je ing. Petr Húbner, jednatelem Zbyněk Dvořák, místostarostou František Kudlička. Správcem areálu je Antonín Kocourek,který řeší všechny běžné provozní záležitosti kolem jednoty. Dalšími členy výboru jsou: Lenka Húbnerová, RnDr. Klára Rybářová, Ivana Králíková, Libor Trpík, Karel Śeiner a Martin Ryšánek.
Letošní rok jsme první rokem bez provozu restaurace. Nepodařilo se nám zajistit nikoho, který by k provoznění restaurace musel vložit nemalou vstupní investici. My jako jednota jsme na polovině restaurace vyměnili okna, opravili vytápění. Situace s pronájme se jevila zpočátku nadějná, ale nakonec jsme se se zájemcem nedomluvili. Měsícem červnem skončil i pronájem sportovní haly Zdravotní škole, která se od nového školního roku prezentuje ve Vyškově. Jediným zdrojem našich peněz byl dosud pronájem diskotéky, ale další pronájem je v jednání. Pro nás současná situace znamená nutnost hledat sponzory pro financování provozu naší jednoty a dotací z nadřízených orgánů nebo od státu.
Od příštího roku 2017 dochází k navýšení ceny členských známek v kategorii mládeže a důchodců na 200 Kč. U dospělých zůstává 500 Kč. Nově pro všechny je v roce 2017 50 Kč sletový příspěvek. V případě, že žádáme o dotace od státu, musí být v první řadě podpořena činnost jednoty od vlastních členů. Tak nějak ve stručnosti se to dá říci.
Rok 2017 je pro nás mimořádně složitý. Chybějí mám nemalé peníze a tak čas ukáže, jak se nám bude dařit. Na závěr chci poděkovat všem těm, kteří se o sport v naší jednotě starají, funkcionářům jednoty a oddílů, trenérům a cvičitelům, zejména naší mládeže a vyslovit přesvědčení, že společně potáhneme tu naší káru dál. K tomu vám všem přeji hodně zdraví a sil.
V Dědicích v prosinci 2016
Ing. Petr Hübner, starosta

Judo

Více informací získáte na jejich stránkách www.judo-dedice.wz.cz
Návrat na obsah
 

Volejbal

Více informací získáte na jejich stránkách Českého volejbalového svazu Skupina JM-M-1
Návrat na obsah
 

Sokolská všestrannost

Viz akce TJ Sokol Dědice

 
Návrat na obsah
   
 
Design downloaded from free website templates.